Perskaarten van VrijePers.org

Perskaart van VrijePers.org; zelfstandig en authentiek

Perskaart van VrijePers.org

Wat staat VrijePers.org voor? VrijePers.org of Vrije Pers Organisatie is een initiatief waarbij de focus ligt op zelfstandige en startende journalisten. Bij ons kunt u een persoonlijke perskaart aanvragen waarmee u makkelijker toegang tot evenementen, feesten etc, krijgt. Wij zijn nadrukkelijk geen NVJkaart en ook geen rellenkaart. Wij hanteren lagere kosten en accepteren ook starters.

Voordelen van een perskaart
 • Internationaal bruikbaar
 • Slechts 130 euro per jaar (eenmalig)
 • Nieuwsbrief met tips
 • Informatie van experts
 • Gratis toegang tot geselecteerde evenementen
 • Uw eigen publicaties kunt u (indien gewenst) gratis op onze nieuws-website plaatsen
Wie gebruikt de perskaart van VrijePers.org?
 • Journalisten die werkzaam zijn voor de tv
 • Journalisten die werkzaam zijn voor radio
 • Journalisten die werkzaam zijn voor nationale krant
 • Journalisten die werkzaam zijn voor regionale krant
 • Journalisten die werkzaam zijn als zelfstandige, freelancer, zzp of anders
 • En natuurlijk de startende journalist

Rellenkaart en Politieperskaart

De politieperskaart is een perskaart die wordt uitgegeven door de Stichting Landelijke Politieperskaart. Met behulp van de politieperskaart, soms ook wel afgekort als de PPK, kunnen (foto)journalisten zich toegang verschaffen tot incidenten als ongevallen en branden. Bij de kaart hoort een zogeheten rellenkaart. Deze kaart kan omgehangen worden zodat bij rellen, ontruimingen en dergelijke direct duidelijk is wie bij de pers hoort.

Eigenschappen van de rellenkaart/politieperskaart
 • Kosten (lidmaatschap nvj) 20 EUR tot 30 EUR per maand (+ eventuele kosten voor de aanvraag van de kaart zelf).
 • De politieperskaart met de bijbehorende rellenkaart en het calamiteitenhesje dient ter identificatie van (foto)journalisten die in door de politie afgezette gebieden hun werk uitoefenen voor de verslaglegging van bijvoorbeeld demonstraties, rellen of calamiteiten.
 • De politieperskaart is geen toegangsbewijs voor evenementen, grootschalige sportgebeurtenissen, bezoeken van het koninklijk huis e.d. Daar volstaat de NVJ-perskaart.
 • De politieperskaart wordt erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Wie gebruikt de rellenkaart/politieperskaart
 • De aanvrager is journalist van hoofdberoep. Leden van de organisaties die de landelijke politieperskaart in het leven hebben geroepen, worden geacht aan deze voorwaarde te voldoen. Wie geen lid is van een van deze organisaties, zal door een verklaring van werkgever of opdrachtgever(s) moeten aantonen dat hij journalist van hoofdberoep is.
 • De aanvrager werkt mee aan de redactionele inhoud van een massamedium.
 • De aanvrager heeft de politieperskaart voor zijn werk nodig. Het secretariaat van de landelijke politieperskaart beoordeelt dit aan de hand van een verklaring van werkgever of opdrachtgever en/of gepubliceerd journalistiek werk waaruit blijkt dat de journalist een politieperskaart nodig heeft.

NVJ-kaart

De NVJ-kaart is voor niet-aspirant NVJ leden en wordt uitgegeven in samenwerking met de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ).

Eigenschappen van de NVJ-kaart
 • Kosten (lidmaatschap) 20 EUR tot 30 EUR per maand (+ eventuele kosten voor de aanvraag van de kaart zelf).
 • De NVJ-kaart werkt via ballotage.
 • NVJ-leden (uitgezonderd budgetleden) in vaste dienst en zelfstandigen die van hoofdberoep journalist of voorlichter zijn, kunnen na drie maanden lidmaatschap kosteloos een perskaart aanvragen. De definitie van hoofdberoep is dat je minstens 50% van de inkomsten uit journalistieke werkzaamheden genereert en dat je daaraan ten minste 50% van je tijd besteedt.
Wie gebruikt de NVJ-kaart
 • Een dagblad, nieuwsblad, huis-aan-huisblad, tijdschrift of nieuwssite voor zover de inhoud bestaat uit nieuws, foto’s en andere illustraties, verslagen of artikelen.
 • Idem voor persbureaus.
 • Radio, tv of internetprogramma’s voor zover deze bestaan uit nieuws, reportages, beschouwingen of rubrieken van informatieve aard.
 • Films, beeld- en geluidsdragers, voor zover deze nieuws verschaffen, een documentair karakter dragen of onderdeel zijn van rubrieken van informatieve aard.
©2024 VrijePers.org